Alkalinevand og mavesyre
         
Reserveret
Reserveret
Reserveret
Reserveret    
V Æ L G
 Tilbage til Hovedmenu
 Tilbage til Forside 
 
VIDENSKAB:
 Hvorfor Alkaline Vand?
 Dr. Young: Sygdomme
 Alkaline & Mavesyre ->
 Videnskab: Kroppens pH
 Hvad er Bikarbonater?
 Alkaline Antioxidant Vand
 Længere Liv - Hvordan?
 Evidencer (hospitalsinfo) 
 
 
INFORMATION OM ALKALINE VAND :
Hvad sker der, når alkaline vandet kommer ned i maven?
 Alkaline vand og mavesyre


af © Poul-Erik Nielsen, D. Sc.


Det store spørgsmål

Mellem personer som spørger om holdbarheden af alkaline vand, er det største spørgsmål “Hvad sker der med alkaline vandet, når det først kommer ned i maven, hvilken har en høj surhed”.
Mennesker som har kendskab til den menneskelige biologi, inklusive medicinske læger, stiller spørgsmålet.
Lad mig besvare det en gang for alle, for at fjerne enhver tvivl omkring de helbredende egenskaber af alkaline vandet.

Mavesyre og saltsyreFor at fordøje føden og dræbe bakterier og vira som kommer med føden, har mavens indhold en høj surhed. Mavens pH værdi er omkring 2,7.
Når vi spiser føde eller drikker vand, især alkaline vand, stiger maveindholdets pH værdi. Når det sker, er der en feedback mekanisme i vor mave som opdager det og kommanderer at mavevæggen skal tilføre mere saltsyre til maven for at bringe dets pH værdi tilbage til 4. Så får maven igen sin surhed. Når vi drikker mere alkaline vand, vil mere saltsyre blive tilført for at bevare mavens pH værdi. Det virker som en tabt kamp.    


Mavens saltsyre produktion

Når du forstår hvordan mavevæggen laver saltsyre, vil dine bekymringer forsvinde.
En patolog gav mig følgende forklaring: Der er ingen pose med saltsyre i vor krop. Hvis der var det, ville hele vort legeme brænde op. Cellerne i vor mave væg må producere det på en øjeblikkelig-efter-behov grundlag. Ingredienserne i mavecellen som skaber saltsyre (HCI) er kuldioxid (CO
2), vand (H2O) og natriumklorid (NaCl) eller kaliumklorid (KCI).

NaCl + H2O + CO2 = HCl + NaHCO3, eller
KCl + H2O + CO2 = HCl + KHCO3

Som vi kan se, er biproduktet Natriumbikarbonat (NaHCO3) eller kaliumbikarbonat (KHC03) når der laves saltsyre, og de går ind i blod-cirkulationen.
Disse bikarbonater er alkaline buffere som neutraliserer syreoverflod i blodet; de opløser syreaffald til en flydende form.
Efterhånden som de neutraliserer det faste syreaffald, udløses mere kuldioxid, hvilken udledes gennem lungerne.
Når din krop bliver ældre, bliver disse alkaline buffere mindre; hvilket er et fænomen som kaldes acidosis. Det er en naturlig hændelse, eftersom vor krop akkumulerer flere syre affaldsstoffer. Der er derfor en forbindelse mellem ældning og syre akkumulering (ophobning).


Mavens pH værdi
Ved alene at se på mavens pH værdi, ser det ikke ud til at alkaline vandet nogensinde når frem til kroppen.
Men når du ser på hele legemet, er der en netto forøgelse af alkalininitet, når vi drikker alkaline vand.
Kroppens celler er let alkaliske og visa versa; akkurat som en vand ionizer ikke kan producere alkaline vand, uden samtidig at producere syrevand, da vandhanevand for det meste er neutral.

Når mavens pH værdi bliver højere end 2,7, véd maven hvad den skal gøre for at bringe pH værdien ned.
Hvis mavens pH værdi (af hvilken som helst årsag) imidlertid kommer under 4, véd maven ikke hvad den skal gøre.
Det er derfor vi tager Alka-Seltzer (brusetabletter mod mavesyre), hvilken er alkaliske, for at lette syremavens luft jag. I dette tilfælde produceres der ingen saltsyre i mavevægen, og alkaline bufferen i blodet vil ikke blive forøget. 

Et andet eksempel
Lad mig give dig et andet eksempel på et kropsorgan som producerer syre for at producere alkaline.
Når føden er fordøjet i maven, skal det ud i tyndtarmen. Føden er på dette tidspunkt så sur, at det ville beskadige væggene i tyndtarmen.
For at forhindre det problem, laver bugspytkirtlen alkaline saft (kendt som bugspyt). Denne saft er natriumbikarbonat, og blandes med den sure føde som kommer ud fra maven.
For at producere bikarbonater, må bugspytkirtlen lave saltsyre (som ovenstående formel), hvilket går ind i blodcirkulationen.

Hvorfor døsighed efter et stor måltid?
Vi oplever en sløvhed efter et stort måltid (ikke under indtagelsen af maden eller mens det fordøjes i maven), men når fordøjelsen af føden skal ud fra maven, hvor det er tid for at saltsyren går ind i blodcirkulationen.
Saltsyre er hovedingrediensen i antihistaminer, som forårsager døsighed.

Alkaline eller syre som producers i kroppen må have en syre eller base (alkaline) jævnbyrdigt modsætningsforhold i kroppen; derfor er der ikke nogen netto tilføjelse.
Men
når alkaline forsynes til kroppen udefra, som ved at drikke ioniseret alkaline vand, vil resultatet være en netto forøgelse af alkalinitet i vor krop. 
 
Copyright 2011-2015 alkaway.dk og ion-life.dk - Layout design af  Poul-Erik Nielsen, Sc.D., Denmark
Site Spotlight
 
INFORMATION

Mikrobølge forbud :
Radioaktive ovne (kaldt mikrobølgeovne).

Hvorfor forbød Rusland brugen af mikrobølgeovne i 1976? Hvem konstruerede mikrobølgeovnen og hvorfor?Denne information er skrevet med meget kort information (folder kan rekvireres).

Mikrobølger er meget korte bølger af elektromagnetisk energi, som bevæger sig med lysets hastighed (298.053 km. / sek.).

En mikrobølgeovn indeholder en magnetron, som er et rør hvori elektroner påvirkes af magnetiske og elektriske felter på en sådan måde, at de producerer en mikrobølgelængdestråling på omkring 2.450 Mega Hertz (MHz.) eller 2.45 Giga Hertz (GHz.).


Mikrobølgestrålingen påvirker molekylerne i fødevaren. Alle bølge energier ændrer polaritet fra positiv til negativ ved hver cyklus af bølgen.
I mikrobølgeovne sker disse forandringer millioner af gange hvert sekund.

Al den bevægelse skaber molekylær friktion, hvilket opvarmer føden. Friktionen forårsager også omfattende ødelæggelser af de omkringliggende molekyler, som ofte er de revet fra hinanden eller ligefrem blevet enormt misdannede. Det videnskabelige navn for denne misdannelse er 'structural isomerism'.


Stråling forårsager ionisering, hvilket er hvad der sker, når et neutralt atom forøger eller mister elektroner. Forklaret på en anden måde, en mikrobølgeovn opløser eller ændrer den molekylære struktur i føden ved bestrålingsprocessen.

Dræbte patient
I 1991 var der en retssag i Oklahoma omkring hospitalets brug af mikrobølgeovne, hvor blod blev opvarmet før en blodtransfusion. Sagen involverede en hofteopereret patient. Norma Levitt, som døde af en simpel blodtransfusion. Sygeplejersken havde opvarmet blodet i en mikrobølgeovn!
Tragedien gør det tydeligt at forstå, at mikrobølger gør meget mere end blot at 'opvarme'.


Ændringer i blodet
Et forskerhold fandt vigtige og alarmerende forandringer i blodet hos individuelle personer, som havde konsumeret mikrobølgebehandlet mælk og grøntsager. Gruppen af personer som havde indtaget maden fra en mikrobølgeovn havde et faldende hæmoglobin og lymphocytes niveau.


Schweizisk studie
Dr. Hans Ulric Hertel, videnskabsmand, forskede i mange år sammen med Universitetsprofessor og konkluderede at fødevarer fra mikrobølgeovne kunne forårsafe stor skade på helbredet.
En artikel i 'The Journal Franz Weber' 19. udgave oplyste, at indtagelse af næring som har været opvarmet eller kogt i en mikrobølgeovn havde kræftfremkaldende effekter i blodet.

Er du interesseret i at vide mere om hvilke skader mikrobølge behandlet fødevarer kan have, så rekvirer folderen. Den er gratis, men du skal dog betale portoen.

Opfindelse
Mikrobølge teknologien blev opfundet af: Nazisterne. Efter krigen i 1945 blev de allieredes medicinske forskere overdraget den tyske opfindelse af mikrobølger (krigserstatning).
Opfindelsen af mikrobølger skulle benyttes til en ny form for kommunikationsforbindelser.