Ny videnskab fra Japan omkring alkaline vand
         
Reserveret
Reserveret
Reserveret
Reserveret    
V Æ L G
 Tilbage til Hovedmenu
 Tilbage til Forside
 
””””””””””””””
VIDENSKAB:
 Hvorfor Alkaline Vand? ->
 Dr. Young: Sygdomme
 Alkaline Vand & Mavesyre
 Videnskab: Kroppens pH
 Hvad er Bikarbonater?
 Alkaline Antioxidant Vand
 Længere Liv - Hvordan?
 Evidencer (hospitalsinfo)
 
 
NY VIDENSKAB FRA JAPAN
Fordele ved ioniseret alkaline Vand
 Hvorfor drikke ioniseret alkaline vand?


Dr. Hidemitsu Hayashi, M.D. af Dr. Hidemitsu Hayashi, M.D.
Director, Water Institute of Japan
Nisshin Building, 2-5-10
Shinjiku, Shinjiku-ku,
Tokyo, Japan 160

Grundlæggende viden
by Dr. Hayashi and Danish translation by Poul E. Nielsen, D. Sc.


Vand - Livets kemi
Uanset hvornår vi forsøger at afgøre hvorvidt der er liv - som vi kender det -  på planeten Mars, søger videnskabsfolk efter at finde ud af, om der er vand eller ikke. Hvorfor? Fordi livet, som vi kender det, er total afhængig af vand.

En stor procentdel af levende ting, såvel planter som dyr, findes i vand. Alt liv på Jorden er opstået af vand. Kroppen og alle levende organismer er sammensat af en stor del vand. Omkring 70 til 90 procent af alle organer er vand.

De kemiske reaktioner i alle planter og dyr, som supporterer liv, sker i et vand medium. Vand er ikke blot mediet, hvor disse reaktioner skaber liv, men vandet i sig selv er ofte et vigtigt produkt af disse reaktioner. Kort sagt, livets kemi er vandkemi. 

Vand, det universale opløsningsmiddel
Vand er et universal super opløsningsmiddel på grund af polariteten i vandmolekylerne og dets evne til at binde hydrogen (brint) med andre molekyler. En vandmolekyle udtrykkes med det kemiske symbol H2O, hvilket består af 2 brintatomer og 1 ilt atom.

Når hydrogen (brint) atomet står alene, indeholder det en positiv proton som dets kerne med en negativ elektron, som drejer rundt om det i en tredimensional skal.
På den anden side indeholder oxygen (ilt) atomet hele 8 protoner i dets kerne med 8 elektroner som drejer rundt omkring det. Det vises ofte i kemiske notater som bogstavet O omgivet af 8 prikker som repræsenterer 4 sæt parrede elektroner.


Det ene hydrogen elektron og de 8 oxygen elektroner er nøglen til livets kemi, da det er her, hvor hydrogen og oxygen atomer kombineres til en vandmolekyle, eller dels i form af ioner.

Hydrogen er tilbøjelig til at ionisere ved at afgive dets ene elektron og danne enkle H+ ioner, hvilket simpelthen er isolerede protoner, da hydrogen atomet ikke indeholder nogen neutroner.
En hydrogen binding opstår, når elektronen af et enkelt hydrogenatom deles med andre elektronnegative atomer, såsom oxygen (ilt) som mangler et elektron.

Polaritet i vandmolekyler  
I en vandmolekyle er to hydrogen (brint) atomer lænket til oxygen (ilt) atomet.
Men da oxygen atomet er større end hydrogenets, er dets attraktion for hydrogenets elektroner tilsvarende større, så elektronerne trækkes tættere ind til skallen på det store oxygen atom og væk fra hydrogen skallerne.
Det betyder at selvom vandmolekyler stort set er stabile, er en større mængde oxygen cellekerner tilbøjelige til at bevæge sig ind i alle molekylers elektroner, inklusive det delte hydrogenelektron som giver oxygen dele af molekylet en mindre elektronnegativ ladning.

Polernes paritet i en vandmolekyleDa skallen af hydrogen atomerne er tættere end oxygen, modtager det en lille elektropositiv ladning.
Det betyder at vandmolekyler har en tendens til at danne en svag forbindelse med vandmolekyler, da oxygen molekylers ender er negative og hydrogens ender er positive.

Mens et hydrogen atom parvis er forbundet til oxygen på dets eget molekyle, kan det danne en svag forbindelse med andre molekyler.
Oxygen enden af molekylet kan på samme måde danne en svag tilknytning med hydrogen enden i andre molekyler.
Da vandmolekyler har denne polaritet, er vand samtidig en kemisk sammensætning.

Disse svage bindinger spiller en afgørende rolle i stabiliseringen i formen på mange store molekyler, som findes i lignende substanser.
Da disse forbindelser er svage, brydes disse ganske let og reformeres gennem normale fysiologiske reaktioner. Adskillelser og re-arrangementer af sådanne svage bindinger er grundstenen (kemien) af det kemiske liv.

For at illustrere vandets evne til at nedbryde andre substanser, kan det beskrives via det simple forsøg med at tilføre lidt bordsalt i et glas vandhanevand.
Når det tørre salt (NaCI)  tiltrækkes mellem det elektropositive natrium (sodium) (Na+) og det elektronegative klor (chlorine) (CI-) saltatomer, er det meget stærk indtil det bliver placeret i vandet.
Efter saltet er placeret i vandet, vil tiltrækningen af det elektronegative oxygen i vandmolekylet forlange natrium (sodium) ioner, og tilsvarende tiltrækning på det elektropositive hydrogen vil slutte sig til vandmolekylet for de negative ladede klor (chlorine) ioner, som fælles er større end Na+ og CI- ioner.
Bindingerne mellem ionerne i vand for natrium (sodium) klor (chlorine) molekyler opbrydes let, da de talrige vandmolekyler har overtaget.    

                              


Som vi kan se i dette eksempel, sætter selv en sart konfiguration af individuelle vandmolekyler sig i stand til at bryde relative stærke bindinger ved at komme nærmere på dem.
Det er også derfor vi kalder vand for universal opløsningsmiddel.
Det er en naturlig opløsning som bryder bindingerne af store og komplekse molekyler. Det er kemien i livet på jorden, i vandet og på land.

Oxideringsreduktion
Dybest set betyder reduktion, tilføjelse af flere elektroner (e-), og dets modsatte, oxidering betyder fjernelse af et elektron.
Tilføjelse af et elektron, reduktion, opbevarer energi i den reducerede sammensætning.
Fjernelse af et elektron, oxidering, befrier energi fra den oxiderede sammensætning. Når som helst en substans reduceres, vil en anden blive oxideret.

                     


For at klassificere disse udtryk, betragter vi to molekyler, for eksempel A og B. Når molekylet A og B kommer i forbindelse med hinanden sker der følgende:

B snupper et elektron fra molekyle A.
Molekyle A er blevet oxideret, fordi det har mistet et elektron.

Netto ladningen af B er reduceret, fordi det har fået et negativt elektron (e-).
I biologiske systemer, er fjernelse eller tilføjelse af et elektron den hyppigste mekanisme i oxideringsreduktioner.
Disse oxideringsreaktioner kaldes normalt for redox reaktioner.

Syrer og Baser

Syre er substanser som forøger koncentrationen af hydrogen (brint) ioner (H+) i vand.
Base er en substans som formindsker koncentrationen af hydrogen ioner, med andre ord, forøger koncentrationen af hydroxid ioner OH-.

Niveauet af surhed eller alkalinitet af en opløsning, måles i udtryk af værdien, kendt som pH, hvilket er den negative logaritme i koncentrationen af hydrogen ioner:

 pH = 1/log[H+] = -log[H+]


Hvad er pH?

På en skala fra 0 på syresiden til 14 på alkaline siden, er en opløsning neutral, hvis dets pH er 7.
Når vand har en pH værdi på 7, indeholder vandet lige store mængder H+ som OH- ioner.
Substanser med en pH på mindre end 7 er syre, fordi det indeholder en højere koncentration af H+ ioner.
Substanser med en pH på mere end 7 er alkaline, fordi de indeholder en større koncentration af OH- end H+.
pH skala er en måleskala, som skal forstås således, at en enkelt pH enhed er en tidoblet ændring i koncentrationen af hydrogen ioner.

Betydningen af balanceret pH
Levende væsener er ekstrem følsomme omkring pH, og fungerer bedst (med bestemte undtagelser, såsom bestemte dele af fordøjelseskanalen) når opløsningen er hen imod neutral.
De fleste nulevende elementer (undtagen cellekerne) har en pH omkring 6.8.

                                pH værdier for syre og base

Blodplasma og andre flydende væsker som omslutter cellerne i kroppen har en pH mellem 7.2 og 7.3.
Talrige specielle mekanismer hjælper med at stabilisere pH, som kaldes for buffers.
Buffers har kapacitet til at binde ioner og fjerne dem fra opløsningen, når deres koncentrationer begynder at stige. Omvendt kan buffers slippe ioner når som helst deres koncentration begynder at falde.
Buffers er derigennem med til at minimere udsving i pH. Det er en meget vigtig funktion, fordi mange biokemiske reaktioner normalt forekommer i levende organismer, når ioner stiger eller falder.
Bemærk: Dr. Hayashi er hjertespecialist og direktør for Water Institute of Japan.

Oxygen: For meget af en god ting?
Oxygen (ilt) er nødvendig for at (over)leve. Det er relativ stabil i luften, men når for meget bliver opsuget i kroppen, kan det blive aktivt og ustabilt og har en tildens til at hæfte sig til en hvilken som helst biologisk molekyle, inklusive molekyler i sunde celler.
Den kemiske aktivitet af disse frie radikaler griber ind i et eller flere par af uparrede elektroner.

Frie radikalerOmkring 2 % af den oxygen vi normalt indånder bliver  til aktivt oxygen, og dette indhold stiger til omkring 20 % ved motionsdyrkning.

Sådanne frie radikaler med uparrede elektroner er ustabile og har et højt indhold af oxideringspotentiale, hvilket betyder at de er dygtige til at stjæle elektroner fra andre celler.

Denne kemiske mekanisme er meget brugbare i desinfektionssammenhænge, såsom hydrogen peroxide (brintoverilte) og ozon, som kan bruges mod bakterier, vira og andre affaldsstoffer. 


Aktivt Oxygen i kroppen

Problemer opstår imidlertid, når for mange af disse frie radikaler griber ind i kroppen, hvor de kan ødelægge normalt væv.
Forrådnelse sker når mikroorganismer i luften invaderer proteiner, peptider og aminosyrer i æg, fisk og kød.
Resultatet er en samling af ubehagelige substanser såsom:

Hydrogensulfid
Ammoniak
Histaminer
Indoles
Phenoler
Scatoles 


Disse substanser produceres normalt også i fordøjelseskanalen når vi indtager føde, hvilket resulterer i ubehagelig lugt af feces.
Forrådnelse i spoleret føde er årsag til mikroorganismer i luften; denne naturlige proces er en gentagelse i fordøjelseskanalen med tarm mikroorganismer.
Alle disse affaldsstoffer af fordøjelsen er sygdomsfremkaldende og kan derfor forårsage sygdomme i kroppen.

Hydrogensulfid og ammoniak er vævs giftstoffer, som kan ødelægge leveren.
Histaminet bidrager til allergiske sygdomme såsom atopic dermatitis (hudbetændelse), urticaria (hives) (nældefeber) og astma.
Indolens og phenol er overvejende kræftfremkaldende.
Da affaldsstoffer, såsom hydrogensulfid, ammoniak, histaminer, phenoler og indoler er gift, prøver kroppens forsvarsmekanisme at eliminere dem ved at frigive neutrophils (en type af leukocyt eller hvide blodlegemer). Disse neutrophils producerer aktivt oxygen, kugleskøre oxygen molekyler, som er i stand til at æde opløst væv med en samling elektroner fra molekyler af giftceller.

Problemer opstår imidlertid, når der produceres for mange af disse aktive oxygen molekyler, eller frie radikaler, i kroppen.
De er særdeles reaktive og kan ligeledes hæfte sig på normale sunde celler og beskadige dem genetisk.
Disse aktive oxygen radikaler stjæler elektroner fra normale, sunde biologiske molekyler. Dette elektrontyveri af aktivt oxygen, kan medføre sygdomme.   

                                        

Da aktivt oxygen kan beskadige normalt væv, er det meget vigtigt at det aktive oxygen udrenses fra kroppen, før det beskadiger det sunde væv.
Hvis vi kan finde en effektiv metode til at blokere oxidering af sundt væv med aktivt oxygen, kan vi forsøge at forhindre sygdomme.

                                         
                                                                                    

                                         

                                                                                    

                                                                 

                                                       

                                                                                    

                             

Antioxidanter beskytter mod livsfarlig oxidering


En måde at beskytte væv mod beskadigelse af oxidering med aktiv oxygen, er at skaffe frie elektroner til de aktive oxygen radikaler, som derigennem neutraliserer deres høje oxidering og forhindrer dem i at reagere med sundt væv.

Forskningen mellem diæt og cancer er langt fra komplet, men noget materiale indikerer at det vi spiser kan have indflydelse, som henleder til cancer. Nogle fødevarer ser ud til at forsvare sig mod cancer, mens andre viser sig at støtte det.

Megen beskadigelse forårsages af sygdomsfremkaldende substanser i føden, hvilket sker på grund af en oxideringsreaktion i cellen.
I denne proces ødelægger eller skader en kugleskør oxygen molekyle cellens kode.
Nogle forskere mener, at substansen som forhindrer oxideringen - kaldt antioxidanter - kan blokere for skaderne.
Denne teori leder os naturligvis til at indtage naturlige antioxidanter, som kunne være et vigtigt aspekt i kroppens forsvarsmekanisme mod cancer. Substanser som vi mener hæmmer cancer inkluderer vitamin C, E, beta-carotene, selen og gluthione (en aminosyre). Disse substanser tilfører elektroner til de frie radikaler og blokerer påvirkningen af de frie radikaler med normal væv.


Hvordan vi kan undgå sygdomme

Som vi husker fra tidligere er tilstedeværelsen af giftige affaldsstoffer såsom hydrogensulfid, ammoniak, histamines, indoles, phenols og scatoles medvirkende til en offensiv lugt af menneskelige feces.
I den medicinske verden er det kendt, at patienter som lider af hepatitis (leverbetændelse) og cirrhosis (skrumpelever) afleverer særlig stærke lugtende afføringer.

Overdreven offensiv afføring forårsaget af tilstedeværelsen af toksiner (gifte) kan være indikator for bestemte sygdomme, og kroppen producerer neutrophil leukocytter, som forsvar sig mod aktiv oxygen i et forsøg på at neutralisere skaden til organer, som kan forårsages af sådanne gifte (affaldsprodukter). Men når en overdrevent mængde af sådanne aktive oxygen produceres, kan det skade sunde celler såvel som neutralisere gifte. Det leder os til at konkludere at vi kan minimere de skadelige effekter af disse aktive oxygen radikaler ved at reducere dem med rigelige mængder elektroner.   


Vand, den naturlige løsning

Der er intet som kan erstatte en sund og balanceret diæt, som specielt er rig på antioxidanter såsom vitamin C, E, beta-carotene og andre fødevarer som er godt for os. Disse substanser er imidlertid ikke den bedste kilde af frie elektroner til at blokere for oxidering af sundt væv med aktivt oxygen.

Vand som behandles via elektrolyse forøger dets reduktionspotentiale, og er den bedste løsning som en sikker kilde, der frigiver frie elektroner, for at beskytte mod oxideringen af normal væv med frie oxygen radikaler. Vi mener at reduceret vand, vand med overflod af frie elektroner, skænket til aktiv oxygen, er den bedste løsning, fordi:

Reduktionspotentialet i vand kan dramatisk forøge antioxidanter i føden og/eller vitamin tilskuddene.
Den molekylære vægt af reduceret vand er lav, og får det til at reagere hurtig og indgår i kroppens væv på meget kort tid. 


Hvad er IONISERET VAND?

Ioniseret vand er produktet af en mild elektrolyse, hvilket sker i en ioniseret vandenhed. Produktionen af ioniseret vand, dets egenskaber og hvilke anlæg det har i den menneskelige krop forklares i næste sektion. Ioniseret vand er behandlet vandhanevand, som ikke blot er filtreret, men som også er blevet reformeret på en sådan måde, at det giver reduceret vand med en stor mængde elektroner, som kan doneres til aktiv oxygen i kroppen for at beskytte mod oxideringen af normale celler. 


Alkalizer / Ionizer enhed

Vandhanevand: Hvad er det og hvad er det ikke

Normal vandhanevand, med for eksempel en pH på 7, er omtrentlig neutral på en pH skala fra 0 til 14. Målt med ORP (oxideringspotentiale) meter er potentialet mellem +400 og +500 mV.
Da det har en positiv potentiale, er det passende for at tilegne sig elektroner og oxidere andre molekyler.
På den anden side har Reduceret Ioniseret Vand en negativ potentiale mellem -250 og -350 mV, hvilket betyder at det har meget store mængder af elektroner, klar til at donere til elektron-tyveknægten aktivt oxygen. 

Før vi diskuterer yderligere egenskaber ved Ioniseret Vand, vil vi se på hvad der sker indeni en ioniserings Vandprodukt enhed (alkalizer).


Sådan fungerer en vand-ionizer enhed

En ooniserings Vandenhed fylder lidt mere end et stort opretstående leksikon, og er en elektrisk indretning som er forbundet med en vandhane for at udføre elektrolyse af vandhane vandet før du drikker det, eller bruger det i køkkenet til bagning eller rengøring. 


                                           

Et specielt tilbehør leder vandhanevandet direkte ud gennem en hane, som er tilsluttet en plast slange, over i ionizer-enheden.
Vandet bliver først filtreret gennem aktiveret trækul. Dernæst passerer det filtrerede vand ind i et elektrolyse kammer, som er udstyret med platin belagt titanium elektroder, hvor elektrolysen foregår.

Cations, positive ioner, indsamler negative elektroner for at oprette katodisk vand (reduceret vand). Anions, negativ ladede ioner, indsamler positive elektroner for at lave anode vand (oxideret vand).

                                                               

Det reducerede vand kommer ud af hanen, og det oxiderede vand kommer ud af en separat slange.
Du kan bruge det reducerede vand til at drikke eller til madlavning.
Det oxiderede vand er en god steriliserings agent som er ideel til at vaske hænder i og til at rengøre fødevarer, køkken redskaber eller til behandling af mindre sår.

Det reducerede vand får ikke alene et overmål af elektroner (e-) gennem elektrolysen, men klynger i H2O bliver ligeledes reduceret i størrelse fra omkring 10 til 13 molekyler per klynge til 5 til 6 molekyler per klynge.  


Hvad producerer ionizer vandenheden ?

Redox potentiel sammenligning

Efter elektrolyse af vandet indeni ionizeren, kommer vandet ud af katode siden, og det oxiderede vand kommer ud af anode siden.

Sammenlign disse målinger af de tre typer vand:

vandhanevand før elektrolyse
det reducerede vand og
det oxiderede vand.

                                             
                         

Redox potentiale, ikke pH, er en yderst vigtig faktor

Traditionelt har vi bedømt vandets egenskaber ud fra pH, altså hvorvidt vandet er syre eller basisk.
Ifølge Dr. Yoshiaki Matsuo, Ph.D., opfinder af ionizer enheden, "Efter min mening er redox potentiale langt vigtigere end pH.
Vigtigheden af pH er overdreven. Blodet har for eksempel et pH gennemsnit på 7.4 og acidosis eller alkalosis defineres i afvigelsen i området på 7.4 +-0.005. Men intet er omtalt omkring ORP, eller oxideringsreduktions potentiale." 

Vandhane vandet har en pH på omkring 7, eller neutral.
Når vandhanevand løber gennem en elektrolyse inde i en ionizer, har det reducerede vand en pH omkring 9 og det oxiderede vand en pH omkring 4.
Selvom du laver alkaline vand med en pH på 9 og tilsætter natriumhydroxid eller laver syrevand med en pH på 3 ved at tilsætte hydrogenklorid, vil du kun finde en meget lille ændring i ORP værdierne i de to vand. Hvis du på den anden side deler vandhanevand med elektrolyse, vil du opdage at ORP variere så meget som +- 1.000 mV.
Med elektrolyse kan vi opnå reduceret vand med negative potentialer, som er godt for legemet.


Brugen af ionizeret vand

Hvad ioniseret vand udfører:
                                                                    

Ionizer vandenhed producerer to slags vand med forskellige redox potentialer - et med et højt reduktions potentiale og et andet med et højt oxiderende potentiale.

Reduceret vand

Når vi indtager (drikker) det reducerede vand med dets redox potentiale på -250 til -350 mV, donerer det ganske let dets elektroner til de kugleskøre oxygen radikaler, og blokerer påvirkning af aktivt oxygen med normale molekyler.

                                            Oxygen Radikaler

En biologisk molekyle (BM) forbliver intakt og ubeskadiget.
Ubeskadigede biologiske molekyler er mindre modtagelig for infektion og sygdomme.
Ioniseret vand giver ekstra elektroner og reducerer det aktive oxygen (AO), og gengiver det harmløst. AO reduceres uden at beskadige omkringliggende biologiske molekyler. Substanser som har evne til at modarbejde aktiv oxygen, ved at tilføre elektroner kaldes scavengers, og på dansk kunne vi kalde det "skraldemænd".

Når vi drikker det reducerede vand, er virkningen straks.
Ioniseret vand hæmmer overdreven gæring i fordøjelsessystemet ved at reducere stofskiftet indirekte såsom hydrogensulfid, ammoniak, histamines, indoles, phenols og scatoles, hvilket resulterer i en renset afføring indenfor dage efter at det reducerede vand er indtaget på regulær måde.
Reduceret vand, opnået fra elektrolyse, kan forhindre abnorm gæring af tarmmikroorganismer, bekendtgjorde The Ministry of Welfare of Japan allerede i 1965.


Oxiderende Vand

Oxiderende vand med dets redox mellem +700 til +800 mV er en oxiderende agent som kan hæve elektroner fra bakterier og dræbe dem. Det oxiderende vand fra iinizeren kan bruges til at rengøre hænderne, køkkenredskaber, friske grøntsager og frugte, samt sterilisering af bid og mindre sår.
Test har vist at oxiderende vand effektivt kan bruges til behandling af atlets fødder, mindre forbrændinger, insektbid, sår og så videre.

Dr. Yoshiaki Matsuo, Visedirektør i "Water Institute of Japan" har udviklet andre apparater som kan producere hyper oxiderende vand med et redox potentiale på +1.050 mV eller mere og en pH på mindre end 2.7.
Test har vist at denne type hyper oxiderende vand hurtig kan nedbryde MRSA (Methecillin Resistant Staphylococcus Aureus).

Selvom hyper oxiderende vand har en kraftfuld steriliseringsmulighed, skader det ikke huden. Faktisk kan det derimod benyttes til at læge.
Hyper oxiderende vand er effektivt afprøvet på Japanske hospitaler til behandling af liggesår og operativ sår med komplicerede infektioner.

Men måske er den mest spændende fremtid af hyper oxiderende vand indenfor landbruget, hvor det har været brugt effektivt på planter for at dræbe svampe og andre plantesygdomme. Hyper oxiderende vand er ugiftig, så landmænd og gartnere kan benytte det uden beskyttelsesudstyr fordi det ikke skader huden eller åndedrættet.
En ekstra egenskab ved brug af hyper oxiderende vand er, at sprøjte planter, da det ikke er skadeligt for miljøet eller omgivelserne, og der kommer altså ingen giftige kemikalier i jorden.


Ioniseret vand er super til antioxidant diæt
For tiden læser vi meget om korrekte diætplaner og betaler gerne lidt mere for at spise sundt.
Det er en klog praksis, men det er overraskende at mange af os ikke tænker på, at det vi spiser er sammensat af vand. Grøntsager og frugter indeholder omkring 90 % vand, fisk og kød omkring 70 % vand.

Det spiller en vigtig rolle med vitamin C i diæten og hvilken styrke dets redox potentiale af vitaminet er. Hovedindholdet af grøntsager og frugt er kulhydrater, som har en molekylær vægt på 180, mens vand er så meget lavere, nemlig med en vægt på bare 18.

                                                                Ioniseret vand med dets lave molekylære vægt og høje reduktionspotentiale, udgør en overordnet renovationsenhed mod aktivt oxygen.
Men elektrolysen inde i ionizeren oplader ikke blot reduceret vand med elektroner, det reducerer også størrelsen på de reducerede vand molekyleklynger.

Reduceret VandNMR (Nuclear Magnetic Resonance) analyse løfter sløret for, at vandhanevand og godt vand består af 10 til 13 H20 molekyler. Elektrolyse af vandet i en ionizer reducerer disse klynger til det halve af deres normale størrelse - 5 til 6 vandmolekyler per klynge.

Grafen til venstre viser at NMR målinger for klyngestørrelserne kun er det halve for reducerede vand, altså 65 Hz mens den er hele 133 Hz. for vandhanevand. Det er afslørende, at reducerede vandklynger kun er omtrent det halve i størrelsen i forhold til klynger fra vandhanevandet.

                                                         


Det er derfor at ionizeret vand har en større absorberingsevne end ubehandlet vandhanevand.
Ioniseret vand gennemtrænger hurtig kroppen og blokerer for oxideringen af biologiske molekyler, ved at donere dets rigelige elektroner til aktivt oxygen, og gør det muligt for de biologiske molekyler at reproducere sig selv naturligt, uden skade, forårsaget af oxidering som kan forårsage sygdomme. 


Resumé og KONKLUSIONER

Modstrøm og Medstrøm teori

Forhindre sygdomme ved kilden
Ifølge Dr. Hidemitsu Hyashi, Direktør for "Water Institute of Japan", "For at eliminere forureningsfaktorerne i større vandmængder som er forurenet ved kilden, må vi arbejde på problemernes modstrøm ved kildens udspring -- kildens forurening -- ikke medstrøm, hvor vi kun kan prøve at behandle forvoldt skade af forureningen. Ioniseret vands bidrag til præventiv medicin er grundstenen i modstrøm behandling"

                                                              Ioniseret vand

Modstrøm

I henhold til vor model anser vi spiserøret, hvor vi indtager vand og vor føde, for modstrøm. Selvom mange mennesker i dag findes i udviklingslandende, er der en større skepsis omkring hvad de spiser, og de prøver at koncentrere sig mere om, hvad fødevaren indeholder frem for produktets stofskifte i spiserøret.


Modstrøm

                                    

                                                                                    

                                    


KræftfremkaldendeLad os betragte en typisk balanceret diæt af kød og grøntsager.

Kødprotein stofskiftes ind i amines mens nitrater, fra gødning som bruges til at få grøntsager til at vokse, stofskiftes ind i nitrit i fordøjelsessystemet.
Disse amines og nitriter forbindes til en form for nitrosamine, en kendt sygdomsfremkalder. 

Vi har allerede forklaret at ildelugtende feces er bevis på overdreven gæring i fordøjelsessystemet, så reduceret vand udfører en meget vigtig funktion i modstrøm i fordøjelsessystemet ved at reducere den overdrevne gæring som bevis på en renere afføring i løbet af få dage efter der er startet på at indtage reduceret vand på normal måde. Medstrøm

                                  

                                                                                    

                                  


Medstrøm

Medstrøm fra fordøjelsessystemet starter i leveren.
Reduceret vand går ind i leveren og andre organer meget hurtig på grund af
a) den mindre molekylære vægt og
b) den mindre størrelse på dets klynger.

Det reducerede vand er sikker og ganske ufarlig. Den magtfulde reduktionspotentiale som det lynhurtigt donerer, får elektronerne til at passerer frit til aktivt oxygen og neutraliserer dem, så de ikke kan skade molekylerne i de sunde celler.
Normale celler er beskyttet mod elektron tyven af det aktive oxygen, og tillader dem at vokse, modne, fungere og regenerer uden indgriben fra gavtyven, de kugleskøre oxygen radikaler, hvilke stræber efter at stjæle elektroner fra molekylerne i normale, sunde biologiske molekyler.

Vandboom'et
Vi er nu midt i et vandboom. I Japan og andre lande, køber forbrugere alle mulige slags vand i flasker og dåser, selv om vand er et af de meste righoldige vitale ressourcer vi har.
Forskningsdata afslører at mineralvand har en ORP på +200 mV, altså en smule lavere end de + 400 mV som vandhanevand er målt til.
Vi kan sige at mineralvand er marginal bedre end vandhanevand, set ud fra et ORP synspunkt. Imidlertid kan det ikke opnå de egenskaber ved vand, som det ioniserede vand, med dets reduktionspotentiale mellem -250 mV og -350 mV, som giver det mulighed for at forhindre aktiv oxygen radikaler.    
 
 
Copyright 2011-2015 alkaway.dk og ion-life.dk - Layout design af  Poul-Erik Nielsen, Sc.D., Denmark
Site Spotlight
 
INFORMATION


 SKJULT PORT TIL
           MINERALOPTAGELSE


 Vidste du . . . .
 
... at din organisme måske slet ikke kan opdtage de mineraler du indtager?

 hvorfor ?

. . . fordi det afhænger af hvad din krops pH værdi er (vi taler ikke om blodets pH i denne sammenhæng).

. . . et eksempel :

Lad os se på Jod, som mange steder er en fælles mangel blandt befolkningen.
For at kroppen kan optage Jod, skal din urintest vise at du har en pH værdi på mindst 6,4, hvilket stadig er en let syret tilstand, men reflekteres til en alkalisk pH værdi i blodet.
Når du ser på tabellen (findes her på sitet), vil du opdage, at hvis din urin har en pH værdi som er mere sur - altså har en lavere pH niveau - er resultat at det reflekterer en mindre evne til at optage mineralet.