Hvad er antioxidant vand
         
Reserveret
Reserveret
Reserveret
Reserveret    
V Æ L G
 Tilbage til Hovedmenu
 Tilbage til Forside 
 
VIDENSKAB:
 Hvorfor Alkaline Vand?
 Dr. Young: Sygdomme
 Alkaline & Mavesyre
 Videnskab: Kroppens pH
 Hvad er Bikarbonater?
 Antioxidant Vand ->
 Længere Liv - Hvordan?
 Evidencer (hospitalsinfo)
 
 
INFORMATION OM ALKALINE VAND :
Hvad er antioxidant vand?
 Alkaline antioxidant vand
 af © Poul-Erik Nielsen, D. Sc.


Hvad er antioxidant vand?

Vore kroppe har brug for vand, masser af vand - til at udrense syreaffaldselementer, forårsaget af aldring, dårlig diæt, stress, fysisk aktivitet og miljømæssige toksiner (gifte).
Alkaline ioniseret vand indeholder koncentreret alkaline mineraler, som hjælper kroppen på en naturlig måde.

Toksin nedbryder cellerne:

Alkaline ioniseret vand beskytter sunde levende celler i kroppen.Toksin (frie radikaler) i kroppen nedbryder cellerne og gør dem modtagelig for sygdom.
Alkaline ioniseret vand giver cellerne beredvilligt rigelige mængder elektroner, neutraliserer overflødige frie radikaler så de ikke forårsager ravage ved at stjæle elektroner fra sunde levende celler.
For at sige det enkelt:
dette vand er en kraftfuld antioxidant.
Problemer opstår når der produceres for mange aktive oxygen molekyler, eller frie radikaler, i kroppen.
De er særdeles reaktive og kan ligeledes hæfte sig på normale sunde celler og beskadige dem genetisk.
Disse aktive oxygen radikaler stjæler elektroner fra normale, sunde biologiske molekyler. Elektrontyverier af disse aktive oxygen radikaler, kan medføre sygdomme og det er netop her, at det ioniserede alkaline vand tager fat og beskytter sunde celler mod skade.   Dødt vand bliver levende:

Det meste vand er lastet med alle former for organiske og uorganiske kemikalier, og er "energisk" dødt gennem dets lange rejse fra reservoir til dig via stål, beton, plastik, kobber og bly rør. Det er ionizerens/alkalizerens job at bringe det tilbage til en naturlig potentiale.


Sådan produceres ioniseret alkaline vand:

Jævnstrøm føres til begge poler i elektrolysecellen, i hvilken membranen er installeret.
Bevægelsen af elektroner giver vandet ved (+) polen flere brint ioner, og vandet ved (-) polen, flere oksalsyre ioner.
Disse brint og oksalsyre ioner aktiveres, og vandet med flere brintioner, opløst i oxygen, bliver syre (acidic), og vandet med flere oksalsyre ioner bliver alkalisk.
Alkaline ioniseret vand indeholder mange uorganiske mineraler og bliver til drikkevand.
Syreioniseret vand har steriliserende egenskaber, og kan for eksempel bruges til at læge mindre sår.
Syreioniseret vand har det samme pH niveau som den menneskelige hud, hvilket har en pH værdi omkring 5.5. Det syreioniserede vand kan også bruges til ansigts- og kropsvask for smuk hud, og er godt til hårvask.


Færre klynger i vandet:

Vandmolekyler består af 13 til 15 molekyler per klynge men når vandet har været gennem elektrolysen er klyngerne mere end halveret, derfor kaldes vandet også for 'reduceret vand'. Det er derfor ioniseret vand har en større absorberingsevne end ubehandlet vandhanevand.
Ioniseret vand gennemtrænger hurtig kroppen og blokerer for oxideringen af biologiske molekyler, ved at donere dets rigelige elektroner til aktivt oxygen, og gør det muligt for de biologiske molekyler at reproducere sig selv naturligt, uden skade, forårsaget af oxidering som kan forårsage sygdomme.
En menneskekrops cellemolekyler er forbundet med omkring 70.000, hvoraf 60-65 % af disse er hexagonale vandmolekyler.
Kroppen begunstiger dette vand. Hos personer med sygdomme, ses et mindre indhold af hexagonalt vand.


Kontrollerer saprogenetiske bakterier:

Kontrollerer saprogenetiske bakterier i organer og forøger gavnlige bakterier. Der er omkring 100 bakteriearter og mere end en million levende celler i tyktarmen, og de er klassificeret både som gavnlige som skadelige, afhængige af bakteriearten.
Alkaline ioniseret vand kontrollerer saprogenetiske bakterier og forhindrer sygdomme. Alkaline ioniseret vand er det eneste vand, som kan genindføre og hjælpe godartede bakterier i kroppen.


Aktivt Oxygen:

Aktivt oxygen (ilt) opbygges eller kombineres med omkringliggende substanser.
Problemet opstår, når der produceres for mange af disse Aktive Oxygen molekyler, eller frie radikaler, i kroppen. De er særdeles reaktive og kan ligeledes hæfte sig på normale sunde celler og beskadige dem genetisk.
Disse aktive oxygen radikaler stjæler elektroner fra normale, sunde biologiske molekyler. Denne elektrontyverier af aktive oxygen [iltede] elektroner, kan medføre sygdomme.
I tilfælde af infektioner, såsom tilstedeværelsen af toksiner (gifte), producerer kroppen neutrophil leukocyter, som forsvar mod aktiv oxygen i et forsøg på at neutralisere skaden til organer, som kan forårsages af sådanne gifte (affaldsprodukter).
Men når en overdrevent mængde af sådanne aktive oxygen produceres, kan det skade sunde celler såvel som neutralisere gifte.
Det leder os til at konkludere at vi kan minimere de skadelige effekter af disse aktive oxygen radikaler ved at reducere dem med rigelige mængder elektroner.
Vand som er behandlet via elektrolyse forøger dets reduktionspotentiale, og er den bedste løsning som en sikker kilde, der frigiver frie elektroner, for at blokere oxideringen af normal væv med frie oxygen radikaler. Vi mener at reduceret vand (også kaldt 'mikroklynget'), altså vand med overflod af frie elektroner, skænket til aktiv oxygen, er den bedste løsning, fordi:

1) Reduktionspotentialet i dette vand dramatisk kan forøge antioxidanter i føden og/eller vitamin tilskuddene.

2) Den molekylære vægt af reduceret vand er lav, og får det til at reagere hurtig og indgår i kroppens væv på meget kort tid.


Hvorfor du bør drikke ioniseret alkaline vand hver dag:

Alt som ikke er alkaline vand, som for eksempel destilleret eller renset vand, kan ikke modvirke effekterne af syreophobede syreaffald, og bør undgås, da mineralerne er fjernet derfra ved brug af forskellige teknikker for at give rent H2O.
Manglen på mineraler i vandet udvasker mineraler fra legemet, og gør legemet mere surt, og desto længere en person drikker renset vand, jo større bliver tabet af vigtige mineraler og syreophobninger.
Sygdom og tidlig død kan ses som et resultat af lang tids indtagelse af renset vand.
Ioniseret alkaline vand urenser syreaffald og ophobede syreaffaldsstoffer, og beskytter sunde levende celler mod skade fra det ustabile Aktive Oxygen.
De færre molekylære klynger i vandet forøger vandets mobilitet og gør det lettere for kroppen at fordærve og udskille affald fra kroppen.
Alkaline vand er rig på naturlige aktive mineraler.  
 
Copyright 2011-2015 alkaway.dk og ion-life.dk - Layout design af  Poul-Erik Nielsen, Sc.D., Denmark
Site Spotlight
 
INFORMATION