Livet kalkuleret matematisk - forlæng livet med ioniseret alkaline vand
         
Reserveret
Reserveret
Reserveret    
V Æ L G
 Tilbage til Hovedmenu
 Tilbage til Forside 
 
VIDENSKAB:
 Hvorfor Alkaline Vand?
 Dr. Young: Sygdomme
 Alkaline & Mavesyre
 Videnskab: Kroppens pH
 Hvad er Bikarbonater?
 Alkaline Antioxidant Vand
 Længere Liv - Hvordan?
 Evidencer (hospitalsinfo)
 
 
INFORMATION OM ALKALINE VAND :
Forlængelse af livet, udregnet matematisk
 
 Du forlænger livet, når du drikke alkalinevand

   af © Poul-Erik Nielsen, D. Sc.


Indledning: 

Som de fleste véd, er vand H2O, to brintatomer for hver ilt atom.
Neutral vand har et lige antal OH- ioner (hydroxyl ioner) og H+ ioner (hydrogen ioner).

Alkaline vand er vand med flere OH- ioner end H+ ioner. Alkaline vand har flere oxygen (ilt) atomer, sammenlignet med 2 til 1 forholdet af hydrogen til oxygen atom i regulært vand.

I betragtning heraf indeholder alkaline vand mere ilt, men vandet bliver ikke til alkalinevand blot ved at tilføre mere ilt (O
2) til vandet.
Vandet bliver heller ikke til alkalinevand ved at tilføre hydrogen peroxide (H
2O2). De gør vandet mere iltholdigt, men ikke alkalisk, og det er også derfor at vandets pH niveau ikke stiger i sådanne tilfælde.

Det viser sig at der en forskel mellem oxygen (O
2) og ekstra oxygen (OH-).
Forklaringen er at oxygen O
2 er en ustabil oxygen, mens ekstra oxygen i alkalinevand er en mere stabil oxygen, som ikke opløses før der er sket en parring mellem alkaline mineralerne som benyttes til at neutralisere syre.


Højde syndrom

Når du trækker vejret ind og ud går ilt niveauet i kroppen op og ned. Niveauet er højt når du stopper med at indånde, og lavt når du udånder, altså en op- og nedadgående cyklus.
Mellem de høje og de lave punkter af ilt niveaucyklus, er der en gennemsnitsværdi af oxygen. Hvis gennemsnitsværdien er lav, rammer cyklus dalen (det laveste punkt) i grafen, hvilket betyder at oxygen niveauet vil være umagelig tæt ved nul. Når det sker, føler en person sig udkørt og højde symptomerne vil vise sig.
Hvis gennemsnitsniveauet er højt, selv når cyklus nærmere sig dalen, vil personen ikke mærke noget til lav oxygen. Det forklarer hvorfor nogle personer lider af højde syndrom mens andre ikke gør.

Iltholdigt vand er ikke alkalinevand. Iltholdigt vand indeholder mere oxygen, men dette oxygen er ikke stabil. Der giver hurtig mere energi, og man vil kunne føle sig mere energisk et øjeblik, men det neutraliserer ikke syre i kroppen. Det er i stedet en kendsgerning, at det opretter mere syre i kroppen som skal udrenses.
I overensstemmelse med lungespecialister, er det maksimale indhold af ilt som opløses i vand meget lidt, sammenlignet med ilt gennem vejrtrækningen, som ville være mere gavnlig.


Købt vand på flasker = giver syre i kroppen

Der sælges i tonsvis af 'vand på flaske', og reklamerne for disse fortæller at du får mere energi og mange andre ordvalg. Men i dette tilfælde bør du huske på, at det i stedet betyder syreaffaldsproduktion.

Alkalinevand neutraliserer syre i kroppen og fremmer en bedre blodcirkulation, giver en bedre blodcirkulation som hjælper kroppen med at heale (helbrede) sig selv.
Den menneskelige krop er en vidunderlig overlevelsesmaskine, som véd hvordan det skal helbrede sig selv. Med alkaline vand forbedres blodcirkulationen uden brug af blodfortyndere.

Japanerne har drukket alkaline vand i mere end 50 år. De udviklede ioniseringsenheder for et halvt århundrede siden. Baseret på deres videnskab, anbefaler de otte glas alkalinevand dagligt, for at oprette eller bevare et sundt legeme.   


Simpel matematik kan redde og forlænge liv Forlæng livet .. drik alkalinevand

Set ud fra ovennævnte kendsgerning, kan der fremstilles interessante kalkulationer. Nu vil vi forklare livet matematisk.
Selvom mange sikkert hader matematiske udregninger, kan simpel matematik redde og forlænge liv. I vor beregning vil vi gøre brug af en kande vand som indeholder omkring 0,3 liter med en pH værdi på 10. 


0,3 liter vand er omkring 300 kubikcentimeter vand, og vejer 300 gram.
Med hensyn til atomer, er hydrogen (brint) atomer de mindste og dets mase er 1.7 x 10-27 kilogram.
Vi gør brug af denne vægt med 1 enhed, når vi taler om masen på et hvilket som helst atom.
Oxygen (ilt) har en mase på 16 enheder, kulstof 12, natrium 23, kalium 39, nitrogen (kvælstof) 14 og så videre.
Atomvægten af et vandmolekyle H
2O har en molekylær vægt på 18 enheder.
Konvertering til kilogram er det 18 x1.7 x 10-27 kilogram, hvilket = 30.6 x 10-27 kilogram.  

Deler vi 300 gram (0,3 kilogram) med 30.6 x 10-27 kilogram, får vi 0.98 x 1025.
Med andre ord er der omkring 1x1025 antal H
2O molekyler i et 0,3 liter glas vand.
Hvis pH værdien af vandet er 10, er pOH værdien 4 (14-10=4), og antallet af hydroxyl ioner (OH-) er: (1x1021 (1x1025 x 1x10-4 = 1x1021):1 med 21 nuller efter sig.
Det er antallet af hydroxyl ioner som vi lader løbe ind i vor krop, når vi drikker 0,3 liter alkalinevand med en pH værdi på 10.

Da en hydroxyl ion (OH-) neutraliserer en syre hydrogen (brint) ion (H+), et lige antal brint ioner, vil det sige at det er 1x1021 brint ioner, som vil blive neutraliseret, når vi drikker 0,3 liter alkalinevand med en pH værdi på 10.

I det tilfælde vi drikker 5 glas alkalinevand, som har effekt på et forøget sundt helbredstilstand, vil de første 4 glas udrense syreaffald, som der dagligt produceres, og det 5. glas er der brug for til at udrense gammel akkumulerede syreophobninger, (otte glas anbefales).


Interessant matematik:

Vi bevarer balancen for den dag, hvor vi drikker 4 glas alkalinevand, og en sådan dag bliver vi ikke ældre eller yngre, men bevarer status quo.
Tænk grundig over det, vi udvider vort liv for den dag vi drikker 4 glas alkalinevand, i modsat fald bliver vi en dag ældre!
Det betyder at et glas alkaline vand med 1x1021 antal hydroxyl ioner (OH-) kan
forlænge livet med 6 timer!!! Wouuv! Hvor meget vil du betale for at udvide dit liv med 6 timer?


Spørgsmål og svar

Hvis en spørger hvad der vil ske, hvis han eller hun drak 100 glas alkaline vand om dagen, vil jeg svare, ”hvad vil der ske, hvis du tager bad 7 timer mandag morgen - kan du så gå resten af ugen, uden at tage et eneste bad”. Vi kan ikke jage med moder natur ved tvang.

Du vil måske spørge om en dødende patiens liv kan forlænges med 6 timer, ved at drikke et glas alkaline vand.
Dertil må jeg svare ”nej”, fordi uoprettelig skade allerede er sket. Det er stort set det samme, som at give et glas alkalinevand til en person, som er blevet skudt og forbløder til døde; det vil ikke få ham til at leve 6 timer længere. 
 
Teorien omkring de 6 timers forlængelse af livet, er baseret på en gennemsnits person uden nogen form for uoprettelige skade, forårsaget af syreophobninger.
Alkalinevand bør konsumeres regelmæssigt, for at forhindre en hvilken som helst udvikling af syreakkumulering, som kan forårsage permanente (organ)ødelæggelser.


Efterskrift 

Det burde være indlysende, men alligevl: Spis sundt, hvilket betyder at du bør indtage fødevarer af så god en kvalitet, at det indeholder en mængde vitaminer, mineraler og sporstoffer. Undgå sprøjtede grøntsager, som blandt andet grøntsager fra Holland. Spis så økologisk (naturligt) som muligt.
Spis aldrig føde som har været kogt eller opvarmet i en mikrobølgeovn, og drik aldrig vand, som har været opvarmet eller kogt i en mikrobølgeovn.
Køb aldrig færdigretter som lige er klar til mikrobølgeovnen - naturligvis kunne du aldrig finde på det - du har allerede smidt mikrobølgeovnen på lossepladsen, fornuftigt.
 
Copyright 2011-2015 alkaway.dk og ion-life.dk - Layout design af  Poul-Erik Nielsen, Sc.D., Denmark
Site Spotlight
 
INFORMATION

Bemærkninger:
   ingen