Dyreforsøg alkaline vand og almindeligt vand
         
Reserveret
Reserveret    
Alkalizere
 Tilbage til Hovedmenu
 Alkalizere / Ionizere
 Udskiftnings FILTRE
 Diverse tilbehør
INFORMATION:
 Videnskabelige artikler
 Info for SPORTsfolk
 Alkaline Informationer
 Dyreforsøg Alkaline ->
 Evidencer (hospitalsinfo)
 Hvad er en Alkalizer
 Nyheder og Informationer
 Læren om syre/base-1
 Læren om Alkaline-1
S E R V I C E
 Service & Reparation
 Maskin problemer
 Alkaline testforsøg
 Køb via vor webshop
FIRMA INFO
 Om Os
 Kontakt Os
 Handelsbetingelser
D Y R E F O R S Ø G :
Videnskabelige forskningseksperimenter med alkaline vand
 
DYREFORSØG - ALKALINE VAND
by MBC Network Korea and Danish translation by Poul E. Nielsen, D.Sc.


Følgende dyr indgik i forskningseksperimentet:

1) 40.000 kyllinger. Overlevelsesfaktor og gennemsnitlig vægt efter 30 dage.
2) 16 OlletTF mus med diabetes (blodsukkerniveau, kolesterol, fedt).

3) Anti-cancer effekt: Eksperimenterende mus med melanom (ondartede hudkræft)


Opdelingen af forsøgsdyrene:Antal overlevede kyllinger efter 30 dage
Kyllingerne blev opdelt i to grupper, hver med 20.000 kyllinger.
Grupperne blev separeret, således at den ene gruppe på 20.000 kyllinger var i landbrugsbygningen A, mens den anden gruppe på tilsvarende 20.000 kyllinger var i bygningen B.

Gruppe A:
Kyllingerne i Gruppe A fik normal grundvand (vandhanevand)

Gruppe B:
Kyllingerne i Gruppe B fik alkaline vand, hvor der var tilført magnesium.
Alkaline vand er kendt for at have en reducerende virkning for ophobede syreaffald, som skabes af den menneskelige stofskifte.

Forskningsteamet ønskede at finde ud af, hvilken forskel der ville være mellem de to grupper som henholdsvis drak almindeligt ordinær vand og alkaline vand.

1. Først inspicerede de overlevelsesfaktoren:Gnst. vægt per kylling efter 30 dage

Bygning A (ordinær vand): 18.900 overlevede i 30 dage.
                 (Overlevelsesfaktor, 94,5 %).

Bygning B (alkaline vand) 19.860 overlevede i 30 dage.
                 (Overlevelsesfaktor, 99,3 %).


2. Vægtkontrol mellem kyllingerne i hver gruppe:

Dernæst valgte forskningsteamet tilfældigt 100 kyllinger fra hver gruppe, og målte den gennemsnitlige vægt:

a. Kyllingerne fra Gruppe A (ordinær vand) vejede
    gennemsnitlig 1.590 gram.

b. Kyllingerne fra Gruppe B (alkaline vand) vejede
    gennemsnitlig 1.720 gram.Mus i diabetes
eksperiment
I dette eksperiment blev der benyttet OlletTF mus, hvilke udvikler diabetes forårsaget af genetisk fedme.

16 mus blev opdelt i to grupper, hvor den ene gruppe fik ordinær vand (vandhanevand) mens den anden gruppe fik alkaline vand.
Begge grupper fik tildelt nøjagtig den samme føde.

Inden forsøget startede, blev musenes blodsukker målt, hvilket befandt sig mellem 53 og 69.

I de efterfølgende to måneder samlede teamet blodprøver; kontrollerede blodsukker niveauet, naturlig fedt og kolesterol og musene blev kontrolleret regelmæssigt.

Da disse OlletTF mus forøger blodsukkeret genetisk, var hovedformålet med eksperimentet at finde ud af, hvilken indflydelse alkaline vand havde på blodsukkeret.

Det blev dokumenteret at alkaline vand havde en effekt på at holde blodsukkerniveauet nede med omkring 34 %, sammenlignet med musene som fik ordinær vand.

Blodsukker resultat:

Gruppen med almindelig vand:
Blodsukkerniveauet ved start......:   69 mg/dL
To måneder senere .....................: 203 mg/dL

Gruppen med alkaline vand:
Blodsukkerniveauet ved start......:   53 mg/dL
To måneder senere .....................: 153 mg/dL


Nedenstående er ændringer i den naturlige fedtværdi. Her havde alkaline vand også en effekt på at holde den naturlige fedtværdi nede med omkring 30 %, sammenlignet med gruppen som drak ordinær vand:

Gruppen med almindelig vand:
Naturlig fedtværdi ved start ..........:   77 mg/dL
To måneder senere .....................: 356 mg/dL

Gruppen med alkaline vand:
Naturlig fedtværdi ved start ..........:   70 mg/dL
To måneder senere .....................: 285 mg/dL


Værdien af kolesterol:
Hvad er værdiændringen af kolesterol, sammenlignet med kolesterolsyge, som er LDL (Low Density Lipoprotein)

Gruppen med almindelig vand:
Kolesterolværdi ved start . ..........:   17 mg/dL (< 1 mmol/L)
To måneder senere .....................:   56 mg/dL ( 3,2 mmol/L)

Gruppen med alkaline vand:
Kolesterolværdi ved start . ..........:   15 mg/dL (< 1 mmol/L)
To måneder senere .....................:   24 mg/dL (< 1 mmol/L)

Eksperimentet beviste
at alkaline vand har en positiv effekt, ikke blot på at holde blodsukkerniveauet nede, men også på forskellige typer af voksen sygdomme, såsom plak i blodårerne.
Ovennævnte målingsdata er angivet med den langt nøjagtigere mg/dL i stedet for den ikke så nøjagtige danske måling, angives som mmol/L
.
 

Eksperimentet af alkaline vand's anti-cancer effekt:

Efter indsprøjtning af melanom (som er en ondartede (malignant) hudkræftceller) i maveregionen i de eksperimenterende mus, observerede teamet svulstens størrelse og hastigheden for cancer-spredningen.

Det var to grupper af mus; den ene gruppe fik udelukkende ordinær vand, mens den anden gruppe fik alkaline vand.
Begge grupper fik nøjagtig den samme føde.


Efter 15 dage:

Svulstens størrelsen blev sammenlignet:

Svulstens størrelse i mus som drak ordinær vand....: 20,11 mm.
Svulstens størrelse i mus som drak alkaline vand....: 10,78 mm

Derefter blev svulsten skåret ud og man målte vægten:

Svulstens vægt i mus som drak ordinær vand........: 4,8 g
Svulstens vægt i mus som drak alkaline vand........: 2,3 g.


Cancer-spredningen i lungerne:

Teamet indsprøjtede hudceller i halen, og observerede kræftens udbredelse i lungerne, hvor de bemærkede en stor forskel i antallet af kolonier mellem de to grupper af mus.

Antallet af cancercelle kolonier i mus som drak ordinær vand var:  260
Antallet af cancercelle kolonier i mus som drak alkaline vand var:  145

Eksperimentet viste at alkaline vand havde en anticancer effekt, (antioxidant effekt), hvilket tilbageholdte svulstens spredning.


Henvisninger:
Ovennævnte eksperimenter er offentliggjort af MBC Network i Korea. Forsøget viste med al sin tydelighed, at ioniseret alkaline vand havde en afgørende betydning i forbindelse med at genindføre et godt helbred i dyrene.

 
Copyright 2011-2015 alkaway.dk og ion-life.dk - Layout design af  Poul-Erik Nielsen, Sc.D., Denmark
Site Spotlight
 
INFORMATION
 Eksperimentet viste at
 alkalinevand havde en
 positiv effekt på dyrene.

 Det viste samtidig at
 ankalinevand havde en
 anti-cancer (antioxidant)
 effekt, og således var
 i stand til at tilbageholde
 en kræftspredning.